Reo.

Ānei ngā kohikohinga kōrero, whakaaro, whitiata, wānanga nōku. Ko te katoa, he reo Māori anake.

Whitiata

Rangitaki

Whakaaro o te wā

“Koi whakarongo koe ki te kōrero iti, ko te kōrero iti ka tahuri nā ko te hau aitu..”

- te ōhākī a Houmaitawhiti ki a Ngāti Ohomairangi, i mua i tō rātou wehe ki Aotearoa.

Koinei tētahi o ōku tino whakatauāki reo Māori mai, Pākeha mai, ahakoa te reo. Kia kaua au e mate i ngā wero, uauatanga, nawe ka pā mai ki a au (nōku ake, nō tangata kē rānei).